NASZE PRZYCHODNIE

WYKAZ PRZYCHODNI

(52) 35 35 935

REJESTRACJA TELEFONICZNA

OSOZ

REJESTRACJA ONLINE

NASI SPECJALIŚCI

PSYCHOTERAPIA

Psychoterapia – Centrum Medyczne Farma-Med Dworcowa – ul. Dworcowa 71, 88-100 Inowrocław
tel. (52) 356 71 40, (52) 356 71 46, tel. kom. 512 845 457

– mgr Grażyna Balcerak

Psychoterapeuta mgr Grażyna Balcerak pracuje w nurcie psychoterapii Ericksonowskiej, w oparciu o kurs psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Twórcą nurtu jest amerykański psychiatra oraz psycholog Milton Erickson. Psychoterapia Ericksonowska koncentruje się na teraźniejszości i jest zorientowana na przyszłość. Bazuje na przekonaniu o możliwości przezwyciężenia problemu dzięki wykorzystaniu zasobów tkwiących już w Pacjencie, których istnienia Pacjent często sobie nie uświadamia.

Wzorem Ericksona, jako terapeuta traktuje nieświadomość jako niewykorzystywane pokłady wiedzy, mądrości oraz kreatywności, które mogą stać się narzędziami dla Pacjenta, pomagającymi w osiągnięciu stanu świadomego umysłu.

Podczas terapii terapeuta towarzyszy i wspiera Pacjenta w poszukiwaniu nowych możliwości spojrzenia na problemy i skutecznych sposobów ich rozwiązywania. Wzmacnia pacjenta w uświadamianiu sobie jego mocnych stron. Stosuje techniki niedyrektywne: przypowieści i metafory. Ponowne spojrzenie na trudne życiowe zdarzenia z pomocą przewodnika, jakim staje się terapeuta, prowadzi do ich akceptacji. Odpowiednia reorganizacja oraz zrozumienie przeszłych wydarzeń pozwalają odkryć Pacjentowi siły i narzędzia ułatwiające odnalezienie się w przyszłych życiowych sytuacjach. Przypomnienie lub uświadomienie sobie bogactwa dobrych doświadczeń z przeszłości, pozwala na poprawę życia w teraźniejszości i budowanie dobrej przyszłości.

Pracuje też w nurcie terapii ISTDP (Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna), w oparciu o kurs psychoterapii Core Training w Pracowni Psychoterapii i Rozwoju „Horyzonty” w Warszawie oraz w Laboratorium Psychoedukacji. Jest to nurt terapii psychodynamicznej, coraz bardziej popularny na świecie, a ostatnio w Polsce. Praca w tym nurcie pozwala na zmianę destrukcyjnych wzorców zachowań i reakcji na ważne, często trudne wydarzenia w naszym życiu. Przez to prowadzi do rozwoju samoświadomości oraz umożliwia zbudowanie zdrowej, dobrej i prawdziwej relacji nie tylko z innymi ludźmi, ale przede wszystkim z samym sobą. Uważność, troska i czułość skierowane ku samemu sobie umożliwiają Pacjentowi doświadczanie bliskości i miłości z innymi.

Ważne jest również przekonanie, że tym co leczy w psychoterapii są: MIŁOŚĆ, SAMOWSPÓŁCZUCIE oraz PRAWDA.

• MIŁOŚĆ – rozumiana jako pragnienie dobra innej osoby (z łac. caritas).

• SAMOWSPÓŁCZUCIE (z ang. self-compassion) – pragnienie dobra nie tylko dla innych, ale również dla samego siebie.

• PRAWDA – przyjęcie prawdy o sobie, poznanie swoich emocji, pogodzenie się z nimi i zaakceptowanie ich.

Pomaga realizować cel, jakim jest troska o siebie samego, zaopiekowanie się sobą, wybaczenie sobie i zaakceptowanie swoich niedoskonałości.

„FARMA – MED” Kujawskie Centrum Medyczne Spółka z o.o. 

88-100 Inowrocław, ul. Dworcowa 71 
KRS 0000961665
NIP 5560004438 
REGON 002508659 
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

MAPA

kontakt

ul. Narutowicza 24, 88-100 Inowrocław
tel. (52) 35 35 935, (52) 35 35 936 (rejestracja ogólna)
tel. (52) 35 35 955 (rejestracja dzieci)
fax (52) 35 35 945

ul. Dworcowa 71, 88-100 Inowrocław
tel. (52) 356 71 40, (52) 356 71 46
fax (52) 357 42 99

ul. Toruńska 60, 88-100 Inowrocław
tel. (52) 357 46 46
tel. +48 604 915 129

ul. Okrężna 79, 88-100 Inowrocław
tel. (52) 357 50 31
tel +48 604 915 029

Zarząd/Administracja/Księgowość
tel./fax (52) 357 42 99 

© ATSMARKETING.PL 2018