NASZE PRZYCHODNIE

WYKAZ PRZYCHODNI

(52) 35 35 935

REJESTRACJA TELEFONICZNA

OSOZ

REJESTRACJA ONLINE

NASI SPECJALIŚCI

LARYNGOLOGIA

Poradnia Otolaryngologiczna – Przychodnia Narutowicza – ul. Narutowicza 24, 88-100 Inowrocław
tel. (52) 353 59 35, (52) 353 59 36, telefon komórkowy: 500 231 828

– Dr n. med. Zyta Szumlańska
– Dr n. med. Adam Piziewicz
– Dr Ilona Monowid
– Dr n. med. Rafał Walorek
– Dr Michał Szumlański
– Dr Mikołaj Juszczak 

– Dr Anna Małecka 

– Dr Małgorzata Kotynia

Poradnia Otolaryngologiczna dla Dzieci – Przychodnia Narutowicza – ul. Narutowicza 24, 88-100 Inowrocław
tel. (52) 353 59 55 (rejestracja dzieci), telefon komórkowy: 796 653 828

– Dr n. med. Zyta Szumlańska
– Dr n. med. Adam Piziewicz
– Dr Ilona Monowid
– Dr n. med. Rafał Walorek
– Dr Michał Szumlański

– Dr Mikołaj Juszczak 

– Dr Anna Małecka 

– Dr Małgorzata Kotynia

Otorynolaryngologia (częściej zwana laryngologią) – dziedzina medycyny zajmująca się rozpoznawaniem i leczeniem chorób ucha, nosa, krtani, gardła oraz innych narządów głowy i szyi.

– Diagnostyka niedosłuchu

Po nadciśnieniu tętniczym i zapaleniu stawów niedosłuch to najczęstszy przewlekły problem zdrowotny spotykany u osób starszych.
Niedosłuch wpływa na komunikowanie się oraz zdolności funkcjonowania w społeczeństwie i silnie wiąże się z obniżeniem jakości życia, pogorszeniem czynności poznawczych, a nawet z występowaniem depresji.
Pomimo dużego rozpowszechnienia niedosłuchu i chorobowości z nim związanej jest on niedostatecznie często rozpoznawany i leczony.
Niedosłuch może być spowodowany między innymi: zatkaniem przewodu słuchowego zewnętrznego (np. woskowiną), upośledzeniem czynności błony bębenkowej (np. perforacją błony bębenkowej, tympanosklerozą) lub schorzeniami ucha środkowego.

W naszym Ośrodku pracujemy na nowoczesnym sprzęcie, umożliwiającym dokładną diagnostykę niedosłuchu obiektywnymi oraz subiektywnymi metodami.

– Audiometria tonalna (badanie w kabinie ciszy)

a. AudiometrIa impedancyjna, czyli komputerowe badanie słuchu, to najczęściej wykonywane obiektywne badanie słuchu. Umożliwia ona ocenę ucha środkowego. Audiometra impedancyjna polega na pobudzaniu błony bębenkowej do drgań. Wyniki audiometrii impedancyjnej przedstawione są w postaci wykresu graficznego zwanego tympanogramem. W zależności od zaburzeń w obrębie ucha środkowego tympanogram przyjmuje różne kształty.

b. Otoemisja akustyczna pozwala na ocenę stanu ślimaka. Podczas badania rejestrowany jest sygnał akustyczny, który powstaje w ślimaku. W przewodzie słuchowym zewnętrznym umieszczana jest czuła sonda mikrofonowa, która umożliwia rejestrację sygnału wysyłanego przez komórki słuchowe zewnętrzne ślimaka.

– Profilaktyka nowotworów głowy i szyi

Świadomość na temat nowotworów głowy i szyi jest wciąż niewielka. Ponad 60% pacjentów w momencie diagnozy znajduje się w zaawansowanym stopniu choroby.
Dlatego, we współpracy ze Specjalistycznym Ośrodkiem Klinicznym w Łodzi, umożliwiamy naszym Pacjentom szybką diagnostykę i leczenie w oparciu o najnowocześniejsze metody, na światowym poziomie. Nasz Ośrodek jest jednym z dwóch województwie Kujawsko-Pomorskim, które biorą udział w Projekcie.

„FARMA – MED” Kujawskie Centrum Medyczne Spółka z o.o. 

88-100 Inowrocław, ul. Dworcowa 71 
KRS 0000961665
NIP 5560004438 
REGON 002508659 
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

MAPA

kontakt

ul. Narutowicza 24, 88-100 Inowrocław
tel. (52) 35 35 935, (52) 35 35 936 (rejestracja ogólna)
tel. (52) 35 35 955 (rejestracja dzieci)
fax (52) 35 35 945

ul. Dworcowa 71, 88-100 Inowrocław
tel. (52) 356 71 40, (52) 356 71 46
fax (52) 357 42 99

ul. Toruńska 60, 88-100 Inowrocław
tel. (52) 357 46 46
tel. +48 604 915 129

ul. Okrężna 79, 88-100 Inowrocław
tel. (52) 357 50 31
tel +48 604 915 029

Zarząd/Administracja/Księgowość
tel./fax (52) 357 42 99 

© ATSMARKETING.PL 2018