NASZE PRZYCHODNIE

WYKAZ PRZYCHODNI

(52) 35 35 935

REJESTRACJA TELEFONICZNA

OSOZ

REJESTRACJA ONLINE

NASI SPECJALIŚCI

MEDYCYNA PRACY

Poradnia Medycyny Pracy – Przychodnia Narutowicza – ul. Narutowicza 24, 88-100 Inowrocław
tel. (52) 353 59 59, +48 512 425 764 

– Dr Mirosława Jańczyńska
– Dr Małgorzata Jaworska
– Dr Lidia Sierpień
– Dr Łucja Oleśkowska

Kujawskie Centrum Medyczne Farma-Med posiada szeroką ofertę badań z zakresu medycyny pracy.
Swoją ofertę kierujemy zarówno do pracodawców, jak i indywidualnych pracowników.
Przeprowadzamy kompleksowe badania profilaktyczne pracowników oraz umożliwiamy przeprowadzenie niezbędnych konsultacji specjalistycznych czy badań diagnostycznych, jak spirometria czy audiometria.

Aktem prawnym regulującym zagadnienie pracowniczych badań profilaktycznych jest rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 2067).

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom, na swój koszt, profilaktyczną opiekę lekarską. Na tę opiekę składają się trzy rodzaje badań:
– wstępne, dla osób przyjmowanych do pracy lub pracowników młodocianych przenoszonych na inne stanowiska pracy i innych pracowników przenoszonych na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe;
– okresowe, w terminie wyznaczonym przez lekarza medycyny pracy,
– kontrolne, w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą.

W naszej poradni medycyny pracy oferujemy między innymi:
– badaniami profilaktycznymi pracowników (wstępne, okresowe, kontrolne),
– badaniami do celów sanitarno-epidemiologicznych,
– badaniami kierowców (do 3,5 tony oraz powyżej)
– badaniami osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.

W zakres medycyny pracy wchodzą również konsultacje innych specjalistów, niezbędne przy wydaniu danej opinii. Są to specjaliści w zakresie: okulistyki, neurologii oraz laryngologii.

Dla osób ubiegających się o kierowanie pojazdami powyżej 3,5 tony oraz kierowców zawodowych niezbędne są także badania psychotechniczne, których wykonanie jest również możliwe w Centrum Medycznym Farma-Med. Testy te składają się z różnych testów psychologicznych oraz testów na odpowiednich przyrządach.

„FARMA – MED” Kujawskie Centrum Medyczne Spółka z o.o. 

88-100 Inowrocław, ul. Dworcowa 71 
KRS 0000961665
NIP 5560004438 
REGON 002508659 
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

MAPA

kontakt

ul. Narutowicza 24, 88-100 Inowrocław
tel. (52) 35 35 935, (52) 35 35 936 (rejestracja ogólna)
tel. (52) 35 35 955 (rejestracja dzieci)
fax (52) 35 35 945

ul. Dworcowa 71, 88-100 Inowrocław
tel. (52) 356 71 40, (52) 356 71 46
fax (52) 357 42 99

ul. Toruńska 60, 88-100 Inowrocław
tel. (52) 357 46 46
tel. +48 604 915 129

ul. Okrężna 79, 88-100 Inowrocław
tel. (52) 357 50 31
tel +48 604 915 029

Zarząd/Administracja/Księgowość
tel./fax (52) 357 42 99 

© ATSMARKETING.PL 2018