NASZE PRZYCHODNIE

WYKAZ PRZYCHODNI

(52) 35 35 935

REJESTRACJA TELEFONICZNA

OSOZ

REJESTRACJA ONLINE

E-ZDROWIE

E-SKIEROWANIE

E-skierowanie to dokument w postaci elektronicznej, kierujący na badania diagnostyczne, w tym diagnostykę ambulatoryjną (np. badania laboratoryjne, badania RTG, tomografia komputerowa itp.) oraz ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne (np. wizyta u lekarza specjalisty). Docelowo wszystkie e-skierowania podobnie jak e-recepty są dostępne na Internetowym Koncie Pacjenta.

E-skierowanie znosi obowiązek dostarczania skierowań w postaci papierowej, więc nie ma już konieczności fizycznej obecności u usługodawcy, w celu zapisania na świadczenie.

Największe zalety elektronicznego skierowania:

– istnieje mniejsze ryzyko błędnego wystawienia e-skierowania,
– e-skierowanie można zarejestrować telefonicznie bez konieczności wizyty w placówce,
– informacje o skierowaniu są zawsze dostępne na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) na pacjent.gov.pl,
– możliwość śledzenia historii leczenia.


Pacjent, podczas konsultacji lekarskiej może otrzymać:

– wydruk informacyjny z danymi niezbędnymi do rejestracji na wizytę.
– SMSa, w którym podany będzie czterocyfrowy kod dostępowy. W celu realizacji e-Skierowania w wybranym podmiocie leczniczym, pacjent podaje kod dostępowy wraz ze swoim numerem PESEL.
– e-maila, w którym będzie dostępny wydruk informacyjny w postaci pliku .pdf. W celu realizacji e-Skierowania w wybranym podmiocie leczniczym, pacjent podczas rejestracji na wizytę udostępnia personelowi placówki telefon / tablet, na którym wyświetlony jest wydruk informacyjny, w celu sczytania kodu kreskowego lub podaje czterocyfrowy kod dostępowy, który znajduje się na wydruku oraz swój numer PESEL.

Pacjent z wydrukiem informacyjnym skierowania będzie mógł zapisać się do specjalisty zarówno w placówce obsługującej już e-Skierowania (postać e-Skierowania) jak i w każdej pozostałej (postać tradycyjnego „papierowego” skierowania, w momencie gdy wydruk informacyjny został opatrzony podpisem wystawcy).

W celu otrzymywania danych dostępowych do e-Skierowania za pomocą SMS lub e-mail, pacjent w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP), ma możliwość zaznaczenia, opcji powiadomień wybranym sposobem. IKP jest dostępne pod adresem https://pacjent.gov.pl. Do zalogowania się niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego.

Podczas wystawiania e-Skierowania, należy zwrócić uwagę, czy wszystkie dane, które powinny się znaleźć na skierowaniu, faktycznie zostały na nim zawarte, tj.: dane dotyczące podmiotu, w którym wystawiono e-Skierowanie, dane osoby wystawiającej e-Skierowanie, dane pacjenta oraz dane właściwe dla danego typu skierowania.

„FARMA – MED” Kujawskie Centrum Medyczne Spółka z o.o. 

88-100 Inowrocław, ul. Dworcowa 71 
KRS 0000961665
NIP 5560004438 
REGON 002508659 
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

MAPA

kontakt

ul. Narutowicza 24, 88-100 Inowrocław
tel. (52) 35 35 935, (52) 35 35 936 (rejestracja ogólna)
tel. (52) 35 35 955 (rejestracja dzieci)
fax (52) 35 35 945

ul. Dworcowa 71, 88-100 Inowrocław
tel. (52) 356 71 40, (52) 356 71 46
fax (52) 357 42 99

ul. Toruńska 60, 88-100 Inowrocław
tel. (52) 357 46 46
tel. +48 604 915 129

ul. Okrężna 79, 88-100 Inowrocław
tel. (52) 357 50 31
tel +48 604 915 029

Zarząd/Administracja/Księgowość
tel./fax (52) 357 42 99 

© ATSMARKETING.PL 2018