NASZE PRZYCHODNIE

WYKAZ PRZYCHODNI

(52) 35 35 935

REJESTRACJA TELEFONICZNA

OSOZ

REJESTRACJA ONLINE

E-ZDROWIE

TELEPORADA LEKARZA POZ

Warunki udzielania teleporad w NZOZ Centrum Medyczne FARMA-MED

1. Systemy teleinformatyczne lub systemy łączności, przy użyciu których udzielane są teleporady:
– telefonicznie.

2. Terminu teleporady można ustalić z rejestracją telefonicznie oraz poprzez e-mail:

– Przychodnia przy ul. Dworcowej 71
52 356 71 40/46, 500 231 982, przychodniadworcowa2@gmail.com

– Przychodnia przy ul. Narutowicza 24
52 35 35 955, 696 008 229, przychodniadzieci.narutowicza@gmail.com

– Przychodnia przy ul. Toruńskiej 60
52 357 46 46, 604 915 129, przychodnia.torunska@gmail.com

– Przychodnia przy ul. Okrężnej 79
52 357 50 31, 604 915 029, przychodniadworcowa2@gmail.com

3. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) nawiązuje kontakt z pacjentem w dniu i o godzinie, którą podano podczas rejestracji telefonicznej lub poprzez e-mail. Uwaga pacjenci:  

– Pierwszy kontakt zarejestrowanego pacjenta z lekarzem POZ to zawsze teleporada, podczas której lekarz podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu.  Ustala sposób leczenia / formę kolejnego kontakt, 

– W przypadku wystąpienia objawów m.in. takich jak gorączka, kaszel, utrata węchu oraz smaku, duszności lub problemy z oddychaniem lekarz może skierować pacjenta na test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2.

4. W sytuacji braku możliwości nawiązania połączenia telefonicznego z pacjentem, lekarz POZ zobowiązany jest, w umówionym dniu i o godzinie planowanej teleporady, podjąć jeszcze trzykrotnie próbę połączenia, w odstępie nie krótszym niż 5 minut. Po nieudanej próbie, sporządza stosowną adnotacje w dokumentacji pacjenta. Wizyta traktowana jest jako „nieodbyta/anulowana”, dlatego na kolejną, pacjent powinien umówić się ponownie.

5. O możliwość skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej udzielonego w bezpośrednim kontakcie lekarza z pacjentem w przychodni decyduje lekarz POZ podczas teleporady. Nie dotyczy to osób zgłaszających się do przychodni potrzebujących natychmiastowej pomocy ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia albo stan w jakim się znajdują, a także osób nie mający objawów infekcji, w szczególności COVID-19 (patrz pkt.3).

6. Dzięki teleporadzie lekarza POZ można uzyskać:

– e-receptę
Pacjent otrzymuje czterocyfrowy kod do realizacji e-recepty. Podczas realizacji recepty w aptece, podaje się kod wraz z numerem PESEL. W przypadku otrzymania recepty na określony czas – np. leki, które stale się zażywa, kolejne leki z tej recepty mogą być kupowane tylko w aptece, w której kupiło pierwsze opakowanie leku. Pacjent może kupować kolejne opakowania leku po podaniu czterocyfrowego kodu do realizacji recepty, który otrzymał podczas pierwszej wizyty w przychodni.

-e-skierowanie
Pacjent podczas rejestracji w wybranej przez siebie poradni podaje kod, który otrzymał od lekarza wystawiającego skierowanie, oraz PESEL. W przypadku jednostek medycznych, które nie korzystają jeszcze z systemu e-skierowań, pacjent podaje dane zgodnie z prośbą osoby rejestrującej.

-e-zlecenia na wyroby medyczne
Aby otrzymać zapotrzebowanie na wyroby medyczne pacjent kontaktuje się z rejestracją przychodni. Następnie lekarz weryfikuje zapotrzebowanie podczas rozmowy telefonicznej z pacjentem i wystawia wniosek na zaopatrzenie w wyroby medyczne, który zatwierdzany jest przez NFZ. Dokument ten można odebrać w rejestracji przychodni, po otrzymaniu informacji z rejestracji.

– zlecenia do wykonania badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych
Pacjent powinien zadzwonić do przychodni – patrz pkt.2. Podczas rozmowy z pracownikami rejestracji otrzymuje się  informacje o możliwości wykonania badania oraz terminie i godzinie wizyty.

7. Instrukcja o możliwości założenia przez pacjenta Internetowego Konta Pacjenta:

Aby korzystać z Internetowego Konta Pacjenta, pacjent powinien dokonać rejestracji na stronie https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta

Do logowania potrzebny będzie profil zaufany lub dowód osobisty z warstwą elektroniczną (e-dowód). Można też zalogować się przez bank PKO BP, jeśli posiada się konto internetowe iPKO lub Inteligo.

„FARMA – MED” Kujawskie Centrum Medyczne Spółka z o.o. 

88-100 Inowrocław, ul. Dworcowa 71 
KRS 0000961665
NIP 5560004438 
REGON 002508659 
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

MAPA

kontakt

ul. Narutowicza 24, 88-100 Inowrocław
tel. (52) 35 35 935, (52) 35 35 936 (rejestracja ogólna)
tel. (52) 35 35 955 (rejestracja dzieci)
fax (52) 35 35 945

ul. Dworcowa 71, 88-100 Inowrocław
tel. (52) 356 71 40, (52) 356 71 46
fax (52) 357 42 99

ul. Toruńska 60, 88-100 Inowrocław
tel. (52) 357 46 46
tel. +48 604 915 129

ul. Okrężna 79, 88-100 Inowrocław
tel. (52) 357 50 31
tel +48 604 915 029

Zarząd/Administracja/Księgowość
tel./fax (52) 357 42 99 

© ATSMARKETING.PL 2018