NASZE PRZYCHODNIE

WYKAZ PRZYCHODNI

(52) 35 35 935

REJESTRACJA TELEFONICZNA

OSOZ

REJESTRACJA ONLINE

O NAS

INFORMACJE O PLACÓWCE

MISJA NASZEJ PRZYCHODNI:
RODZINA W CENTRUM – RAZEM DBAJMY O ZDROWIE NASZEJ RODZINY

Celem NZOZ Centrum Medyczne FARMAMED jest wykonywanie specjalistycznych usług medycznych, usług podstawowej opieki zdrowotnej oraz diagnostyki laboratoryjnej na najwyższym poziomie, zapewniającym spełnienie oczekiwań pacjentów i ich rodzin, innych stron zainteresowanych oraz zatrudnionego personelu z zachowaniem przepisów prawa oraz z należytą dbałością o poziom bezpieczeństwa i higieny pracy, jak też przy równoczesnym spełnieniu wymogów i wytycznych Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia dbając jednocześnie o bezpieczeństwo informacji związanych z realizowanymi usługami.

                            CELE NASZEJ PRZYCHODNI:

Naszym celem jest:

Ÿ  zapewnienie pacjentom pełnej opieki medycznej na coraz wyższym poziomie,

Ÿ  tworzenie nowej jakości korzystania z usług medycznych,

Ÿ  tworzenie swobody dostępu do rzetelnej informacji o usługach medycznych,

Ÿ  stałe rozpoznawanie oczekiwań pacjentów,

Ÿ stworzenie i utrzymanie sprawnego systemu opieki medycznej, opartego na kulturze współpracy, odpowiedzialności i wzajemnym zaufaniu,

Ÿ  dążenie do stworzenia wizerunku firmy jako stałego, odpowiedzialnego i ciągle rozwijającego się partnera na rynku usług medycznych.

Najwyższe Kierownictwo NZOZ Centrum Medyczne FARMA – MED dla zapewnienia realizacji przyjętych celów zobowiązuje się do:

otoczenie pacjenta i jego rodziny profesjonalną i troskliwą opieką zespołu poradni,

stałe podnoszenie kwalifikacji całego personelu,

unowocześnianie sprzętu medycznego i infrastruktury technicznej,

systematyczne badanie satysfakcji klienta,

tworzenie silnej, stabilnej i nowoczesnej firmy, służącej ogółowi społeczności,

przyjazne funkcjonowanie w środowisku medycznym,

przestrzeganie przepisów prawnych i innych zobowiązań odnoszących się do zidentyfikowanych zagadnień BHP oraz realizowanych procesów bezpieczeństwa informacji,

tworzenie optymalnych warunków sprzyjających szybkiej poprawie zdrowia Pacjentów przy poszanowaniu ich godności i praw,

ochronę informacji dotyczących Pacjentów,

zapewnienie Pacjentom kompletnej i spójnej informacji o usługach naszej NZOZ Centrum Medyczne FARMA–MED,

ochronę informacji gwarantujących bezpieczeństwo świadczonych usług medycznych,

realizację procesów biznesowych z wykorzystaniem nowoczesnych
i bezpiecznych technologii informacyjnych;

właściwy dobór dostawców oraz kontrolowanie powierzonych im procesów informacyjnych,

przeprowadzanie cyklicznej analizy ryzyka związanego z bezpieczeństwem informacji,

monitorowanie skuteczności stosowanych zabezpieczeń oraz szybkiego reagowania na incydenty,

zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony informacji,

zapewnienie integralnej informacji do bieżącego funkcjonowania i rozwoju.

                                       INFORMACJE DODATKOWE:

FARMA-MED Kujawskie Centrum Medyczne Spółka z o.o. sp. j. jest niepubliczną placówką zdrowia działającą w Inowrocławiu. Naszym atutem jest wieloletnie doświadczenie w opiece nad naszymi Pacjentami. O Państwa zdrowie dbamy już od 1990 roku. Nasi lekarze specjaliści z zaangażowaniem udzielają porad w blisko 30 dziedzinach medycyny.
Nasza palcówka stale się rozwija – jako jedni z nielicznych w regionie posiadamy długoletnie doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych. Od 2005 roku współpracujemy ze znanymi firmami farmaceutycznymi takimi jak Novartis, Astra Zeneca, GlaxoSmithKline.
Ponadto, w trosce o zdrowie naszych Pacjentów, bierzemy udział w licznych programach profilaktycznych oraz stale poszerzamy zakres badań diagnostycznych, zaopatrując się w najnowocześniejszy sprzęt medyczny.
Nasze Centrum Medyczne jako jedno z dwóch ośrodków w Województwie, wygrało konkurs na realizację programu pilotażowego POZ PLUS, finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Pogram ten ma na celu poprawę organizacji pracy w Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Kładzie on
przede wszystkim nacisk na rozszerzone badania profilaktyczne, tzw. bilansowe badania okresowe oraz na ułatwiony dostęp do specjalistycznej opieki zdrowotnej.
Świadczymy usługi medyczne w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia oraz prywatnie, by zawsze moc wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom.

Staramy się być zawsze bliżej Pacjenta, dlatego nasze placówki mieszczą się w kilku punktach Inowrocławia:

– Centrum Medyczne przy ul. Dworcowej 71

– Przychodnia przy ul. Narutowicza 24

– Przychodnia przy ul. Toruńskiej 60

– Przychodnia przy ul. Okrężnej 79

– Laboratorium Analiz Medycznych przy ul. Dworcowej 71

„FARMA – MED” Kujawskie Centrum Medyczne Spółka z o.o. 

88-100 Inowrocław, ul. Dworcowa 71 
KRS 0000961665
NIP 5560004438 
REGON 002508659 
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

MAPA

kontakt

ul. Narutowicza 24, 88-100 Inowrocław
tel. (52) 35 35 935, (52) 35 35 936 (rejestracja ogólna)
tel. (52) 35 35 955 (rejestracja dzieci)
fax (52) 35 35 945

ul. Dworcowa 71, 88-100 Inowrocław
tel. (52) 356 71 40, (52) 356 71 46
fax (52) 357 42 99

ul. Toruńska 60, 88-100 Inowrocław
tel. (52) 357 46 46
tel. +48 604 915 129

ul. Okrężna 79, 88-100 Inowrocław
tel. (52) 357 50 31
tel +48 604 915 029

Zarząd/Administracja/Księgowość
tel./fax (52) 357 42 99 

© ATSMARKETING.PL 2018