NASZE PRZYCHODNIE

WYKAZ PRZYCHODNI

(52) 35 35 935

REJESTRACJA TELEFONICZNA

OSOZ

REJESTRACJA ONLINE

ZAPYTANIA OFERTOWE

Zapytanie ofertowe nr 2

Data publikacji: 04.12.2018

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na dostosowanie systemów informatycznych (oprogramowania) realizatora programu pilotażowego do wymogów realizacji pilotażu POZ PLUS „FARMA-MED” Kujawskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. Sp. k. realizuje projekt pt.: „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ PLUS” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie projektu grantowego o numerze POWR.05.02.00-00-0039/17-00 zawartej w dniu 28 listopada 2017 r., pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a Narodowym Funduszem Zdrowia;

W załączeniu przesyłamy ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/ 2018 które należy złożyć do dnia : 12.12.2018 r do godz. 09:00, liczy się data wpływu oferty.

– Zapytanie ofertowe POZ PLUS
– Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2
– Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
– Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków Zamawiającego
– Załącznik nr 4 Oświadczenie o możliwości dostosowania systemu do zapytania ofertowego

Informacja z 12 grudnia 2018 r. godz.15:40:
Informujemy, że w wymaganym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

Zapytanie ofertowe nr 1

Data publikacji: 20.11.2018

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na dostosowanie systemów informatycznych (oprogramowania) realizatora programu pilotażowego do wymogów realizacji pilotażu POZ PLUS „FARMA-MED” Kujawskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. Sp. k. realizuje projekt pt.: „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ PLUS” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie projektu grantowego o numerze POWR.05.02.00-00-0039/17-00 zawartej w dniu 28 listopada 2017 r., pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a Narodowym Funduszem Zdrowia;

Poniżej zamieszczamy ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/ 2018, które należy złożyć do dnia : 30.11.2018 r do godz. 09:00, liczy się data wpływu oferty.

– Zapytanie ofertowe na dostosowanie systemów informatycznych (oprogramowania) realizatora programu pilotażowego do wymogów realizacji pilotażu POZ PLUS
– Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
– Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
– Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków Zamawiającego.docx

Informacja z 30 listopada 2018 r. godz.15:40:
Informujemy, że w wymaganym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

„FARMA – MED” Kujawskie Centrum Medyczne Spółka z o.o. 

88-100 Inowrocław, ul. Dworcowa 71 
KRS 0000961665
NIP 5560004438 
REGON 002508659 
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

MAPA

kontakt

ul. Narutowicza 24, 88-100 Inowrocław
tel. (52) 35 35 935, (52) 35 35 936 (rejestracja ogólna)
tel. (52) 35 35 955 (rejestracja dzieci)
fax (52) 35 35 945

ul. Dworcowa 71, 88-100 Inowrocław
tel. (52) 356 71 40, (52) 356 71 46
fax (52) 357 42 99

ul. Toruńska 60, 88-100 Inowrocław
tel. (52) 357 46 46
tel. +48 604 915 129

ul. Okrężna 79, 88-100 Inowrocław
tel. (52) 357 50 31
tel +48 604 915 029

Zarząd/Administracja/Księgowość
tel./fax (52) 357 42 99 

© ATSMARKETING.PL 2018