NASZE PRZYCHODNIE

WYKAZ PRZYCHODNI

(52) 35 35 935

REJESTRACJA TELEFONICZNA

OSOZ

REJESTRACJA ONLINE

PROGRAM POZ PLUS

Z przyjemnością informujemy, że nasze Centrum, jako jedno z dwóch ośrodków w Województwie, wygrało konkurs na realizację programu pilotażowego POZ PLUS, finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

– Cel programu pilotażowego POZ PLUS

Celem programu pilotażowego POZ PLUS jest weryfikacja założeń modelu opieki koordynowanej POZ. Założeniem modelu jest skoncentrowanie działań zespołu profesjonalistów medycznych na rzeczywistych potrzebach zdrowotnych pacjentów objętych opieką lekarza POZ oraz ich realizację w sposób kompleksowy, planowany, ciągły i zintegrowany. Istotą opieki koordynowanej wdrażanej w ramach modelu POZ PLUS jest prowadzenie przez świadczeniodawcę aktywnej opieki nad pacjentem w zdrowiu i chorobie. Pacjent staje się aktywnym partnerem we wspólnym podejmowaniu decyzji dotyczących postępowania w zdrowiu i chorobie, w oparciu o wypracowany razem z nim indywidualny plan opieki medycznej (IPOM). W realizacji planu opieki pacjent uzyskuje wsparcie zespołu profesjonalistów medycznych, w skład którego wchodzą, oprócz lekarza i pielęgniarki, również dietetycy i edukatorzy zdrowotni oraz fizjoterapeuci.

– Co to oznacza dla pacjenta?

Zwiększeniu ulegnie zakres oraz liczba działań profilaktycznych oraz edukacyjnych, dodatkowych usług dla pacjentów z chorobami przewlekłymi, usług diagnostycznych oraz rehabilitacyjnych.
W ramach modelu POZ PLUS lekarz POZ uzyska możliwość szybkich (poza kolejką NFZ), bezpłatnych konsultacji z innymi specjalistami opieki ambulatoryjnej.

– KRÓTKI PRZEWODNIK DLA PACJENTÓW

1. W Programie mogą brać udział pacjenci, którzy są zadeklarowani do lekarza POZ w Farma-Med na ulicy Dworcowej oraz są w wieku od 20 do 65 lat.
2. Program jest bezpłatny
3. Program obejmuje wypełnienie kwestionariusza bilansowego oraz wykonanie bezpłatnych badań laboratoryjnych krwi i moczu. Czas takiej wizyty to ok. 45 min.
4. Następnie, w ciągu 7 dni roboczych, pacjent umawiany jest na wizytę u lekarza POZ.
5. Jeśli nastąpi konieczność konsultacji specjalistycznej (np. wizyty u kardiologa, laryngologa, czy pulmonologa), pacjent w ciągu miesiąca, poza kolejką jest umawiany na bezpłatną wizytę u lekarza specjalisty.

Aby zgłosić się do Programu wystarczy skontaktować się telefonicznie z Koordynatorem Programu!

Nr telefonu do Koordynatora Programu POZ Plus: 500 231 777

 

– Sposób finansowania projektu

Centrum Medyczne otrzyma wsparcie zarówno w ramach środków krajowych, jak i ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), wypłacanych w formie grantów.

– Korzyści z realizacji programu pilotażowego POZ PLUS

Oczekuje się, że wdrożenie programu POZ PLUS przyniesie następujące korzyści:
1. Wzrost poziomu satysfakcji pacjentów z realizowanych usług zdrowotnych.
2. Poszerzenie zakresu świadczeń udzielanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej o świadczenia profilaktyczne, diagnostyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne oraz wybrane konsultacje specjalistyczne.
3. Zwiększenie skuteczności profilaktyki chorób, w tym edukacji zdrowotnej.
4. Umożliwienie lekarzom rodzinnym/POZ wykorzystania w większym stopniu swoich kompetencji.
5. Zwiększenie kompetencji i roli pielęgniarek i położnych środowiskowo-rodzinnych/POZ w zakresie profilaktyki i edukacji zdrowotnej.
6. Optymalizacja postępowania diagnostyczno-terapeutycznego, rozumiana jako stosowanie najbardziej odpowiednich, z punktu widzenia celów, działań na etapie diagnostyki i terapii chorób.
7. Wdrożenie koordynacji udzielania świadczeń zdrowotnych przez zespół POZ,
z elementami planowania opieki i aktywnym umawianiem pacjenta na kolejne wizyty.
8. Zapewnienie współpracy różnych profesjonalistów medycznych w procesie opieki zdrowotnej oferowanej dla danego pacjenta.
9. Optymalne wykorzystanie informacji medycznej zgromadzonej w EDM przez poszczególnych profesjonalistów medycznych w procesie podejmowania decyzji klinicznych.
10. Zaangażowanie pacjenta w proces opieki zdrowotnej przez zmianę sposobu jego uczestnictwa z biernego na aktywny.
11. Zwiększenie udziału personelu niemedycznego w procesie koordynacji świadczeń udzielanych w podstawowej opieki zdrowotnej.
12. Wypracowanie efektywnych kosztowo mechanizmów finansowania nowych zadań realizowanych w ramach POZ PLUS.

Więcej informacji można znaleźć na portalu: www.mapadotacji.gov.pl

„FARMA – MED” Kujawskie Centrum Medyczne Spółka z o.o.

88-100 Inowrocław, ul. Dworcowa 71 
KRS 0000961665
NIP 5560004438 
REGON 002508659 
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

MAPA

kontakt

ul. Narutowicza 24, 88-100 Inowrocław
tel. (52) 35 35 935, (52) 35 35 936 (rejestracja ogólna)
tel. (52) 35 35 955 (rejestracja dzieci)
fax (52) 35 35 945

ul. Dworcowa 71, 88-100 Inowrocław
tel. (52) 356 71 40, (52) 356 71 46
fax (52) 357 42 99

ul. Toruńska 60, 88-100 Inowrocław
tel. (52) 357 46 46
tel. +48 604 915 129

ul. Okrężna 79, 88-100 Inowrocław
tel. (52) 357 50 31
tel +48 604 915 029

Zarząd/Administracja/Księgowość
tel./fax (52) 357 42 99 

© ATSMARKETING.PL 2018