NASZE PRZYCHODNIE

WYKAZ PRZYCHODNI

(52) 35 35 935

REJESTRACJA TELEFONICZNA

OSOZ

REJESTRACJA ONLINE

BEZPŁATNE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE I BADANIA

W trosce o zdrowie naszych Pacjentów pragniemy przypomnieć, że w naszym Centrum Medycznym można skorzystać z szeregu programów profilaktycznych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Drogi Pacjencie! Miej swoje zdrowie pod kontrolą i sprawdź, czy nie należysz do jednej z grup ryzyka!

Program profilaktyki raka szyjki macicy (cytologia)
– Czyli program darmowej cytologii wykonywanej co 3 lata u kobiet w wieku 25-59 lat
Program adresowany jest do kobiet w wieku 25-59 lat:
– które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich trzech lat;
– obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV – typem wysokiego ryzyka), które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
Kobiety, które były leczone z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy, po zakończeniu kontroli onkologicznej (decyzję podejmuje lekarz prowadzący leczenie onkologiczne) ponownie zostają objęte skryningiem cytologicznym.

CYTOLOGIA polega na zebraniu specjalną małą szczoteczką powierzchownych komórek szyjki macicy; jest bezbolesne, niekłopotliwe i krótkie. Pozwala rozpoznać nawet 80% wczesnych postaci raka. Jest ono wykonywane przez lekarza ginekologa i, nie licząc badania ginekologicznego, trwa około 5 minut.

Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POChP)
– Czyli darmowe poradnictwo antytytoniowe oraz wykonanie badania spirometrycznego co 3 lata u osób w wieku 40-65

Kto może skorzystać z badań?
– Etap podstawowy – poradnictwo antytytoniowe z diagnostyką i profilaktyką POChP (z wykonaniem spirometrii) – osoby pomiędzy 40. a 65. rokiem życia (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia), które nie miały wykonanych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POChP w okresie ostatnich 36 miesięcy (3 lat) (także u innych świadczeniodawców), u których nie zdiagnozowano wcześniej, w sposób potwierdzony badaniem spirometrycznym, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (lub przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy)
– Etap podstawowy – poradnictwo antytytoniowe – osoby powyżej 18. roku życia palące tytoń

SPIROMETRIA to badanie, pozwalające na kontrolę czynności układu oddechowego, a dokładnie umożliwiające obiektywną ocenę funkcji płuc. Podczas spirometrii mierzy się objętość powietrza wydychanego i wdychanego do płuc. Badanie polega na oddychaniu przez ustnik aparatu. Jest badaniem bezpiecznym i trwa około 10 minut

Program profilaktyki chorób układu krążenia
Wykonanie badań biochemicznych krwi (stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, HDL-cholesterolu, triglicerydów i poziomu glukozy), dokonanie pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index – BMI) – co 5 lat

Program adresowany jest do osób które:
– mają 35, 40, 45, 50 lub 55 lat ;
– złożyły deklarację wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
– u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich pięciu lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia, obciążonych następującymi czynnikami ryzyka:
– nadciśnienie tętnicze krwi (wartości ciśnienia tętniczego powyżej 140/90 mmHg),
– podwyższone stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, triglicerydów i niskie stężenie HDL-cholesterolu,
– palenie tytoniu,
– niska aktywność ruchowa,
– nadwaga i otyłość,
– upośledzona tolerancja glukozy,
– wzrost stężenia fibrynogenu,
– wzrost stężenia kwasu moczowego,
– nadmierny stres,
– nieracjonalne odżywianie,
– płeć męska,
– obciążenia genetyczne.

http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/programy-profilaktyczne/

Inne bezpłatne programy relizowane w Kujawskim Centrum Medycznym Farma-Med:

Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej

Adresaci programu

Program skierowany jest do mężczyzn w wieku 65-74 lata, palących papierosy, będących mieszkańcami województwa kujawsko-pomorskiego.

Pacjenci objęci programem będą mieli wykonane badanie USG aorty brzusznej oraz zostanie wdrożony indywidualny program edukacyjny

Cele programu

– zwiększenie wczesnej wykrywalności tętniaka aorty brzusznej,
– zmniejszenie śmiertelności związanej z pękniętym tętniakiem aorty brzusznej.
– zmniejszenie śmiertelności związanej z operacją naprawczą tętniaka aorty brzusznej,
– zwiększenie wiedzy mieszkańców regionu na temat tętniaka aorty brzusznej i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem palenia tytoniu

Program finansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Program wykrywania zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim 2018

Zapraszamy Mieszkańców Miasta Inowrocław na zrobienie badań diagnostycznych krwi w kierunku HBsAg i na obecność przeciwciał anty-HCV.

Adresaci programu:

Osoby niezbadane w kierunku zakażenia HBV i HCV zameldowane w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego biorących udział w Programie.

Cele programu:
Zwiększenie wykrywalności zakażeń wirusem HBV i HCV.
Zmniejszenie rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem HBV i HCV

Czas trwania programu:

Od 7 maja 2018 r. do 14 grudnia 2018 r

WZW B
Czynnikiem etiologicznym wirusowego zapalenia wątroby typu B (wzw B) jest wirus HBV (Hepatitis B virus). Globalnie zakażonych jest około 350 do 400 mln osób, a w Polsce około 1% populacji. Zapadalność w Polsce na WZW B w 1980r. wynosiła 45/100.000 osób i była jedną z najwyższych w Europie. Po wprowadzeniu obowiązkowych szczepień noworodków od 1994-96r., wprowadzeniu sprzętów jednorazowego użytku oraz poprawy sterylizacji sprzętu medycznego, zapadalność sukcesywnie zmniejsza się.

WZW C
Czynnikiem etiologicznym wirusowego zapalenia wątroby typu C (wzw C) jest wirus HCV (Hepatitis C virus). HCV został zidentyfikowany w 1989r. Od 1993r. wszystkie Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Polsce, w każdej jednostce krwi oddawanej przez honorowego dawcę wykonują badania w kierunku HCV, HBV, HIV i kiły. Zakażenie HCV występuje u około 3% populacji świata, a w Polsce u około 230 tysięcy osób.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej http://www.program.wsoz.pl

Program finansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Województwie Kujawsko-Pomorskim 2018

Adresaci programu:

Osoby powyżej 65. roku życia, nieszczepione przeciwko pneumokokom, u których rozpoznano przewlekły nieżyt oskrzeli lub astmę oskrzelową oraz są zameldowane w samorządach biorących udział w programie.

Dzieci w wieku od 24 do 36 miesiąca życia, nieszczepione przeciwko pneumokokom, zameldowane w samorządach biorących udział w programie.
W ramach realizacji Programu mogą być zaszczepione dzieci w wieku 24-36 miesiąc życia, czyli te, które w dniu szczepienia ukończyły 24 miesiąc życia oraz wszystkie dzieci z rocznika 2015 (także te dzieci, które ukończyły 36 miesiąc życia w okresie między 1 stycznia 2018 r. a 7 maja 2018 r.)

Cele programu:

Zmniejszenie zapadalności i umieralności na inwazyjne choroby pneumokokowe wśród osób po 65 r.ż. , w szczególności u osób chorych na przewlekły nieżyt oskrzeli i astmę oskrzelową oraz wśród dzieci.

Zmniejszenie chorobowości populacji ogólnej dzięki podniesieniu odporności populacyjnej.

Czas trwania programu:

Od 7 maja 2018 r. do 16 listopada 2018 r.

Pneumokok, czyli Streptococcus pneumoniae to Gram dodatnia bakteria występująca fizjologicznie w jamie ustnej, gardle i górnych drogach oddechowych. Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową podczas kichania, kasłania.

Powoduje między innymi zapalenia:

zatok obocznych nosa,
ucha środkowego,
spojówek,
pozaszpitalne zapalenie płuc.

W sprzyjających warunkach bakteria ta przedostaje się do krwi i rozsiewa po organizmie, a zakażeniu może ulec każdy nadrząd i układ.

Wśród najcięższych inwazyjnych zapaleń wyróżniamy:

– posocznica,
– krwiopochodne płuc,
– opon mózgowo-rdzeniowych,
– wsierdzia,
– stawów, kości, szpiku.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej http://www.program.wsoz.pl

Program finansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

„FARMA – MED” Kujawskie Centrum Medyczne Spółka z o.o. 

88-100 Inowrocław, ul. Dworcowa 71 
KRS 0000961665
NIP 5560004438 
REGON 002508659 
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

MAPA

kontakt

ul. Narutowicza 24, 88-100 Inowrocław
tel. (52) 35 35 935, (52) 35 35 936 (rejestracja ogólna)
tel. (52) 35 35 955 (rejestracja dzieci)
fax (52) 35 35 945

ul. Dworcowa 71, 88-100 Inowrocław
tel. (52) 356 71 40, (52) 356 71 46
fax (52) 357 42 99

ul. Toruńska 60, 88-100 Inowrocław
tel. (52) 357 46 46
tel. +48 604 915 129

ul. Okrężna 79, 88-100 Inowrocław
tel. (52) 357 50 31
tel +48 604 915 029

Zarząd/Administracja/Księgowość
tel./fax (52) 357 42 99 

© ATSMARKETING.PL 2018